مدیر توزیع برق شهرستان مریوان از رفع حریم ۶۹۰ فقره در سطح شبکه برق این شهرستان خبر داد.

عبدالله آذری در گفتگو با خبرنگار زریوار خبر، اظهار کرد: باتوجه به ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان که عمدتاً در حاشیه شهرها و روستاها است این مدیریت از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۶۹۰ فقره رفع حریم شبکه‌ی  برق به درخواست متقاضیان و یا حسب بازدیدهای دوره‌ای اکیپ‌های عملیاتی در سطح شهر و روستاهای شهرستان مریوان انجام داده است.

مدیر توزیع برق شهرستان مریوان افزود: از این تعداد رفع حریم که توسط اکیپ‌های عملیات و اتفاقات و یا اکیپ تعمیرات صورت گرفته است، ۶۲ مورد با در نظر گرفتن اولویت خطر، رفع حریم شده و تعداد ۷۰ مورد آن نیز در سطح شبکه فشار متوسط بوده که همگی با شیوه‌های استاندارد رفع حریم شده و بقیه موارد نیز که در سطح این شهرستان در موضوعات مختلف پراکنده بوده رفع حریم و شبکه ایمن شد.

آذری گفت: در راستای عملیاتی شدن این اقدام بیش از ۲۰ اصله پایه فشار متوسط و ۴۴ اصله پایه فشار ضعیف جابجا شد و علاوه بر این ۱۵ عدد جلوبر فشار متوسط و ۸۸عدد جلوبر فشار ضعیف نیز نصب شده است.