امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، حقیقت همیشه‌ زنده‌ی تاریخ و امامِ تحول‌های عظیم بود. او معنای حقیقی «ما می‌توانیم» را در رگ و ریشه و خون ملت ایران جاری ساخت و با هویت‌بخشی به امت اسلامی، ملت را از دوره‌ی انفعال، ضعف و بی‌تحرکی به کنشگری و اثرگذاری تبدیل کرد و تحول‌های عظیم را در سطح کشور، در سطح امت و در سطح جهان برای طول تاریخ به وجود آورد.

به گزارش خبرنگار «زریوار خبر»، به گواهی برگهای کتاب تاریخ انقلابِ اسلامی ایران، امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، حقیقت همیشه‌ زنده‌ی تاریخ و امامِ تحول‌های عظیم بود. او معنای حقیقی «ما می‌توانیم» را در رگ و ریشه و خون ملت ایران جاری ساخت و با هویت‌بخشی به امت اسلامی، ملت را از دوره‌ی انفعال، ضعف و بی‌تحرکی به کنشگری و اثرگذاری تبدیل کرد.

امام روح‌الله با دمیدن روح خودباوری و نفیِ از خودبیگانگی، زمینه‌های بازگشت به «مَنِ اسلامی» را در میان امت اسلام فراهم ساخت و با وامداری از دو عامل ایمان و امید، تحول‌های عظیم را در سطح کشور، در سطح امت و در سطح جهان برای طول تاریخ به وجود آورد. امام روح‌الله نگاهِ حداقلی به دین را برنتافت؛ پس چون پیامبران الهی، اسلام را برای همه‌ی عرصه‌های زندگی بشر در طول تاریخ می‌خواست. او امامِ تاریخ اسلام و امامِ تحولات عظیمِ تاریخی بود و سرمایه‌ای که برای کشور و ملت ذخیره کرد، یک سرمایه‌ی تاریخی، حیاتی و ارزشمند است و آن استقلال سیاسی، شناخت هویت ملی، عزت ملی، خودباوری ملی و فرهنگی، ایمان عمیق و شجاعت است که در سال‌های اخیر به تحقق عملیِ شعار «ما می‌توانیم» در صحنه‌های گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منجر شده است.

هدف امام خمینی (رحمةالله‌علیه) از انقلاب اسلامی، احیای تفکر دینی بود و از همان ابتدا دشمنان انقلاب با تفکر ناب و صحیح اسلام مخالف بودند و به آن حمله می‌کردند. اینک نیز مکتب فکرى انقلاب اسلامى، چارچوبى مطلوب براى تثبیت و تحکیم پایه‌هاى ارزشى آینده‌ی جـامـعـه‌ی اسـلامـى دارد؛ چرا‌که درصدد زمینه سازىِ تجدید حیاتِ عظمت تمدن جهان‌شمول اسلامى است و از این نگاه، آینده‌ی انقلاب اسلامى، بازسازىِ تمدنِ فراموش‌شده‌ی اسلامى در جهان امروز خواهد بود و مـقـصـد کـاروان انـقـلاب اسـلامـى تـحـولات عـمـیـق فـکـرى در مـسـائلى چـون هویت‌یابى، استقلال‌طلبى، مدیریت، سیاست، فرهنگ، اخلاق، شناخت و ترویج ارزش‌هاى اسلامى و ایجاد تحول روحى در سطح فرد و اجتماع است و نگاه آینده‌ی انقلاب را باید در پیام انقلاب اسـلامـى در احـیـاى دیـن‌مدارى و تفکر اسلامى در سطح جهان جستجو کرد.

از این منظر، در بیان امام خامنه‌ای در سی‌وچهارمین سالگرد امام‌ خمینی(رحمة‌الله‌علیه)، امام موجد سه تحول عظیم بود که عبارتند از: تحول در سطح کشور که با شکستن ساختارِ سیاسی سلطنتی و جایگزین‌کردن مردم‌سالاری دینی ایجاد شد و کشور را از یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرتها خارج کرده، نظامی مستقل و متکی به عزّت ملی را جایگزین آن کرد. دوم، تحول در سطح امت که با ایجاد جریان بیداری اسلامی، دوره انفعال و بی‌تحرکی در دنیای اسلام را به سمت ضعف و نابودی کشاند و پس از آن، مسئله‌ی فلسطین را که به خیال صهیونیست‌ها و حامیانشان یک مسئله‌ی تمام شده به حساب می‌آمد، در سطح امت اسلامی به مسئله‌ی اول جهان اسلام تبدیل‌ کرد. سومین تحول نیز در سطح جهان اسلام رخ‌ داد، چراکه معنویت سرکوب‌شده زیر بارِ سیاست‌های مادی‌گری و ضد‌معنوی در کشورهای غیرمسلمان را دوباره زنده کرده و معنویت را روحی دوباره بخشید.

و اینک در هنگامه‌ی تورق تاریخ به سمتِ حاکمیت توحید در جهان، به برکتِ خونِ پاک شهدای غزه و بیداری وجدانهای آزادگان در سراسر دنیا، بعد از عملیات عظیم و تعیین‌کننده‌ی طوفان‌الاقصی، حرکت معادلات دنیا تغییر کرد و تمام نقشه‌های دشمن برهم‌‌خورد و ضربه‌ی غیرقابل‌دترمیم و غیرقابل جبرانی به رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار وارد آمد و مسئله‌ی فلسطین را به مسئله‌ی اول دنیا تبدیل کرد، تا جایی‌که در ماه‌های اخیر در قلب اروپا و حتی در دانشگاههای آمریکا، در نتیجه‌ی این بیداری، هیمنه‌ی پوشالی استکبار فروریخت و فریادِ رسای دفاع از مظلومیت و حقانیت فلسطین، از حلقومِ فطرت‌های پاکِ دانشجویان و اساتیدِ آن بلند شد که همه نشان از حرکتِ سریعِ تاریخ به سمت تحقق وعده‌ی الهی، مبنی بر نابودی کامل باطل و حاکمیت صالحان بر زمین دارد.

نویسنده: آمنه عسکری منفرد