تیم‌های جهادی پزشکی بسیج جامعه پزشکی مریوان به روستای نی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، همزمان با دهه کرامت تیم‌های جهادی پزشکی بسیج جامعه پزشکی مریوان به روستای نی اعزام شدند.

در راستای توسعه و بهبود و ارتقاء سطح سلامت جمعیت تحت پوشش مراکز روستایی شهرستان مریوان تیم‌های پزشکی با حضور متخصصین داخلی، اطفال، زنان زایمان، متخصص اعصاب و روان، پزشک عمومی در روستای نی و به صورت رایگان به بیماران خدماتی را ارائه دادند.

لازم  به ذکر است که با اجرای این برنامه ۱۱۵ نفر از اهالی منطقه بصورت رایگان ویزیت و به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال خدمات دریافت کردند.