زنگ استکبارستیزی ‌در مدارس شهرستان مریوان به صدا درآمد و دانش آموزان فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سردادند.