ما مردم ایران در روز انتخابات به دشمن نشان خواهیم داد که ملتی هستیم اهل روشنی و مثل همیشه در ابهام و تاریکی نخواهیم ماند و به راحتی از مسیرهای پرسنگلاخ و غبارآلود عبور کرده و به سوی نور می‌تازیم.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، می‌گوید: «در این دوران هیچ‌چیز برایم به وضوح روشن نیست، نمی‌دانم چه کسی دروغ و چه کسی راست می‌گوید. هدف نامزدها از شرکت در انتخابات برایم روشن نیست» و چندین و چند روشن نبودن‌های دیگر را بهانه می‌سازد برای شانه خالی کردن از زیر بار تکلیف.

هم‌وطن گرامی!
تمام این نقاط مبهم را به راحتی با کمی تحقیق می‌توان متوجه شد، اما من می‌خواهم به تو از روشنی‌ها بگویم. آنچه روشن است و می‌درخشد، کارنامه‌ی من و توست، کارنامه وطن‌دوستی، کارنامه عرق به میهن و پایداری و استقامت در راه صیانت از عزت و آزادی ملی.

من و تو موظفیم به انتخاب اصلح، ما سکان‌داریم و مکلفیم به شناخت مسیر و انتخاب‌های صحیح و منطقی.

نمی‌دانیم؟ این را قرآن به ما آموخته «فَسْئَلوا اَهْلَ الذّکرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعلمون. پس بپرسید از علمای هر امت آنچه را نمی‌دانید.»(نحل /۴۳). می‌پرسیم، تحقیق می‌کنیم، مشورت می‌کنیم و در آخر اعتماد.

این را بدانیم که این تکلیف مهم را هیچ‌کس به جای ما نمی‌تواند انجام دهد. واجبی است عینی که فقط من و تو، خودمان مامور و موظف به ادای آن هستیم و البته واجبی که اگر ادا نکردیم فرصت قضای آن را نخواهیم داشت. این واجب در زمان معین و در میدان مبارزه ادا می‌گردد و ارزش و منزلت پیدا می‌کند و در صورت خسران و پشیمانی، فرصت به سادگی جبران کردن آن، به دست نخواهد آمد و هزینه‌ی گزافی روی دستمان خواهد گذاشت.

تکلیفی است آسان، بسیار مهم و سرنوشت‌ساز. آنقدر مهم که هم سرنوشت خودمان را رقم می‌زند هم کشورمان را. سرنوشت خودمان را از آن رو که بصیرت اعتقادی سیاسی ما در این صحنه مشخص می‌گردد و دشمن‌شناسی و هوشیاری ملی ما در این عرصه بروز و ظهور پیدا می‌کند و سرنوشت کشورمان را از این جهت که میزان ایستادگی ملت ما را در برابر دشمن، معین می‌سازد.

آمار مشارکت در این عرصه‌ی مهم، تکلیف دشمن را یکسره می‌سازد که مردم شریف ایران بعد از این همه فتنه و آشوب و شبهه‌افکنی، تا چه حد پای آرمان‌های ملی مذهبی خودشان ایستاده‌اند و میزان تاثیرگذاری تلاش‌های شومشان، برایشان معلوم می‌گردد. آنان منتظر آمار مشارکتند تا نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری‌هایشان را بررسی کنند.

ما به آنان نشان خواهیم داد که ملتی هستیم اهل روشنی و مثل همیشه در ابهام و تاریکی نخواهیم ماند و به راحتی از مسیرهای پرسنگلاخ و غبارآلود عبور کرده و به سوی نور می‌تازیم و پیش می‌رویم.

نویسنده یادداشت: فاطمه مهدوی