چراغ سینما کردستان مریوان بعد از ۵ ماه تعطیلی روشن شد

فاتح بادپروا مدیر سینما کردستان مریوان در گفتگو با خبرنگار زریوار خبر اظهار کرد: بعد از پنج ماه تعطیلی سینما کردستان مریوان به همت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، مجموعه معاونت سینمایی و اداره ارشاد مریوان و با کمک موسسه سیما شهر وزارت ارشاد توانستیم سینما را دوباره آباد کنیم چراغ سینما روشن شود و امید، شادی و نشاط را به همشهریان هدیه کنیم.

 

امیدوارم من بعد سینما کردستان چراغ آن خاموش نشود و کلیه مکان‌های فرهنگی و هنری با استقبال خوب مردم مریوان آبادتر شود.

 

برای کودک، نوجوان، مدارس، مدیران آموزشگاه‌ها و تمام سنین مختلف در سانس‌های چهار تا شش و هشت تا ده فیلم وجود دارد و اکران می‌شود.