امروز دوشنبه ۱٦ بهمن‌ماه همزمان با پنجمین روز دهه مبارک فجر با حضور فرماندار، سرپرست بنیاد مسکن و شهرسازی، بخشدار خاورمیرآباد و تنی چند از مسولین شهرستانی آسفالت معابر روستای ساوجی و اجرای ۹ طرح هادی سطح شهرستان و ۳۱ پروژە عمرانی دهیاری‌های بخش خاوومیرآباد افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، در آیین افتتاحیە ابتدا ادریس سجادی سرپرست بنیاد مسکن شهرستان گفت: برای اجرای این پروژه‌ها جمعا”  ۱۱۲،۰۰۰ میلیون ریال توسط بنیاد مسکن و شهرسازی مریوان از محل اعتبارات شهرستانی و ملی هزینه شده است.

 

در ادامه مراسم دلیر مرادی بخشدار خاوومیرآباد با تشریح ۳۱ پروژە عمرانی انجام شدە افزود: برای اجرای این پروژه‌ها ٦۰ میلیارد ریال هزینە شدە است.

 

در پایان مراسم ۱۱ هزار و هفتادوچهارمین سند مالکیت روستایی توسط فرماندار تقدیم مردم روستای ساوجی گردید.