پدر یا سرپرست خانواده جایگاهی است برای استحکام، انسجام و مصلحت خانواده است و امتیاز و حق فردی برای او به شمار نمی‌رود، بلکه برای او مسئولیت به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، خجسته میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) و همچنین روز پدر را بر همه‌ی پدران مهربان دلسوز و زحمت‌کش شادباش می‌گویم. ضمن اینکه یادی کنیم از پدران آسمانی که در بین ما نیستند ولی خاطره آنها همیشه در زندگی مشهود است.روحشان شاد. همچنین یادی کنیم از پدران ملی مان چون شهید حاج قاسم سلیمانی که با نثار جان خود آرامش و امنیت را به جامعه ما هدیه دادند.

در اعتقادات ما مسلمانان نقش پدر برجسته است و همچون نقش مادر، ستونهای اصلی خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد. نقش پدران در تربیت نسل پویا و فعال و تحول خواه حائز اهمیت است.

سرپرستی، نقش مقدسی است که خداوند به مردان داده است. واگذاری مقام سرپرستی به مرد، به دلیل توانایی و قدرتی است که خداوند متعال به او بخشیده است. آیات، روایات و نیز قانون مدنی برگرفته از آموزه‌های اسلامی، ریاست خانواده را بر عهده‌ی پدر خانواده گذاشته و همه‌ی اعضای خانواده، حتی مادر را به پیروی از او سفارش کرده است.

تأکید اسلام بر سرپرستی و اقتدار مرد، برای تسهیل نقش مهم او در ارتقای کارایی خانواده بوده است. سرپرستی خانواده، جایگاهی است که برای استحکام، انسجام و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و امتیاز و حق فردی برای او به شمار نمی‌رود، بلکه برای او مسئولیت به همراه دارد؛ چنان که رسول خدا (ص) می‌فرماید: «مرد سرپرست خانواده است و هر سرپرستی نسبت به زیردستانش مسئولیت دارد».

نقش مقدس و ایفای وظیفه پدری حکم میکند تا در برخورد با خانواده مواردی را رعایت کند؛ توازن اقتصادی و روانی خانواده با رعایت سیاست های هوشمند و مدبرانه برای مدیریت بهتر خانواده ، تامین امنیت و عواطف اعضای خانواده خصوصا” فرزندان،  که پدر الگوی انها محسوب می‌شود. برخوردهای منطقی و دور از افراط و تفریط در محیط  بیرون و داخل خانه و خانواده،  به گونه‌ای رفتار و سبک رهبری و مدیریت را در خانواده‌ی خود برعهده گیرد که به نتایج انسانی و احساس خوشبختی بیشتر بیانجامد. اینها محقق نمی‌شود مگر به یمن داشتن آگاهی و فن مدیریت مردان با همراهی مدبرانه مادر.

از نظر فرزندان پدر سمبل قدرت و ضامن خانواده است و آرزوی کودک همانندی با پدر است. هر چه فرزندان بزرگتر می‌شود، دید فرزندان نسبت به توانمندی و ضمانت پدر بیشتر می‌شود به طوری که در سنین نوجوانی مادر را عامل مهر و محبت و پدر را عامل تأمین زندگی میداند.

 

کود‌کانی که از تربیت و همراهی پد‌ر د‌ر بازی و تفریح و سرگرمی برخورد‌ار بود‌ه‌اند‌، ضمن د‌اشتن روابطی عمیق‌تر با د‌وستان، مهارت بیشتری د‌ر بیان حالات هیجانی خود‌ و تشخیص احساسات د‌یگران دارند‌. پد‌رانی که د‌خالت بیشتری د‌ر تربیت دارند‌، فرزند‌ان‌شان از مسئولیت پذیری بالاتر و توانمند‌ی بیشتری د‌ر حل مسائل، مهارت‌های کلامی و پیشرفت تحصیلی برخوردار بود‌ه‌اند،‌ و د‌ر بزرگسالی همد‌لی بیشتری با د‌یگران نشان می‌د‌هند.‌ برعکس نوجوانانی که پد‌ری سرزنشگر داشته‌اند به راحتی د‌چار اضطراب و ناراحتی می‌شوند‌.

 

با این همه پدرانی هستند که به نقش سرپرستی و مدیریتی خود یا نا آگاه هستند یا در انجام وظیفه انسانی و عاطفی خود سستی میکنند. پدرانی که هوا و هوس را بر خانواده و تربیت فرزندان ارجحیت میدهند. مردان در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی شکننده هستند و برای برون رفت از این فشارها دنبال التیام دردهایشان می‌گردند. وضع بد معیشتی و اقتصادی خانواده‌ها، علت اصلی انحراف پدران و قرار گرفتن در مسیر اعتیاد است.

نقش نهادها و سمن ها (NGO) و سازمانهای مردم نهاد در کنار دولتمردان برای مبارزه با پخش و فروش مواد مخدر در شهرها حائز اهمیت است.
از مسئولین محترم و دلسوز شهرمان، برای تأمین آرامش خانواده‌ها و پدران، دست نیاز به سوی آنها دراز می‌کنیم و از آنها استمداد می‌طلبم. خانواده‌ها خواهان این هستند تا پدران جامعه از گزند اعتیاد مصون نگه داشته شوند تا بتوانیم در امنیت نسبی نسبت به تربیت نسل فرهیخته و بدور از دغدغه‌های دیگر همت بگماریم.
مادران و فرزندان، پدران مقتدر و با ایمان، مدیر و مدبر و با اخلاق می‌خواهند، نه پدر معتاد بی‌تفاوت!

یادداشت از محسن سلامتی