فرمانده انتظامي استان از کشف يک دستگاه کاميون قاچاق به ارزش بيش از 56 ميليارد ريال در"مريوان" خبر داد.

به گزارش زریوار خبر به نقل از خبرگزاري پليس، سردار علي آزادي در تشريح جزئيات اين خبر بيان داشت: ماموران پليس گمرگ مريوان با اشراف اطلاعاتي يک دستگاه کاميون FH 460  قاچاق در پايانه مرزي “باشماق ” را شناسايي کردند.

وي افزود: ماموران پليس گمرک باشماق مريوان با اقدامات پليسي و پس از هماهنگي با مراجع قضائي کاميون FH 460  سفيد رنگ را متوقف و در بازرسي از آن مشخص شد، خودرو فاقد اصالت بوده و به صورت غيرقانوني و قاچاق از طريق مبادي غير رسمي وارد کشور شده است

فرمانده انتظامي استان کردستان با بيان اينکه کارشناسان ارزش خودرو کشف شده را بيش از ۵۶ ميليارد ريال برآورد کردند، گفت:  در اين رابطه يک نفر دستگير و به همراه پرونده در اختيار مراجع قضائي قرار گرفت.

کشف نيمه يدک يخچالدار

سردار علي آزادي در تشريح جزئيات اين خبر بيان داشت: ماموران پليس گمرگ مريوان با اشراف اطلاعاتي يک دستگاه نيمه يدک يخچالدار قاچاق متصل به يک دستگاه کاميون پيل سان  در پايانه مرزي باشماق را شناسايي کردند.

وي افزود: ماموران پليس گمرک باشماق مريوان با اقدامات پليسي و پس از هماهنگي با مراجع قضائي نيمه يدک يخچالدار قاچاق متصل به يک دستگاه کاميون پيل سان سفيد رنگ را متوقف و در بازرسي از آن مشخص شد، فاقد اصالت بوده و به صورت غيرقانوني و قاچاق از طريق مبادي غير رسمي وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامي استان کردستان با بيان اينکه کارشناسان ارزش نيمه يدک را بيش از ۲۰ ميليارد ريال برآورد کردند، گفت:  در اين رابطه يک نفر دستگير و به همراه پرونده در اختيار مراجع قضائي قرار گرفت.

کشف بيش از ۱۴ تن آرد قاچاق در سروآباد

لطف الله دارابی جانشین فرمانده انتظامي استان در تشريح اين خبر بيان داشت: مأموران انتظامي ايستگاه و بازرسي شهيد کريمي سروآباد با اشراف اطلاعاتي يک دستگاه کاميون حامل آرد قاچاق را شناسايي کردند.

وي افزود: ماموران انتظامي سروآباد با  اقدامات پليسي و پس از هماهنگي با مراجع قضائي کاميون مورد نظر را متوقف و در بازرسي از آن ۱۴ تن آرد گندم فاقد هر گونه مجوز قانوني کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامي استان با بيان اينکه کارشناسان ارزش کالاي قاچاق کشف شده را ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال برآورد کردند، گفت:  در اين رابطه يک نفر دستگير و به همراه پرونده در اختيار مراجع قضائي قرار گرفت.