برترین های ورزشی آموزش و پرورش استثنایی استان در بخش دانش آموزی به میزبانی شهر مریوان معرفی شدند.

گزارش خبرنگار زریوار خبر، اختتامییه پانزدهمین دوره رقابت‌های ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه استان صبح شنبه با معرفی برترین‌ها در مریوان برگزار شد.

برترین‌های این دوره از رقابت‌های ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه استان از سوی کمیته برگزاری این رقابت‌ها به شرح ذیل است.

در رشته فوتسال تیم مدرسه تربیت شهرستان بانه موفق به کسب مقام اول استان شد وتیم های هنرستان‌های ادیب شهرستان مریوان ونوآوران سنندج به ترتیب حائزمقام های دوم وسوم استانی شدند.

در رشته دوومیدانی مواد ۱۰۰ و ۲۰۰ گروه دختران نیاز ویژه ذهنی مهنا بهمنی دانش آموز هنرستان گل‌ها (ِی) ناحیه دوسنندج ودر گروه دارای آسیب شنوایی شیما زندی از مدرسه توکل ناحیه یک سنندج موفق به کسب مقام اول استانی شدند.

در رشته دوومیدانی مواد ۴۰۰ و ۸۰۰ متر گروه دختران نیاز ویژه ذهنی نازیلا فداکار و در گروه آسیب دیده شنوایی سارینا نادری از هنرستان ستاره مریوان موفق به کسب مقام‌های اول استان شدند.

در رشته دوومیدانی مواد ۲۰ و ۴۰ متر، گروه دختران سندروم داون نسیم نرگسی از مدرسه سپیده بیجار موفق به کسب مقام اول شد.

در رشته دوومیدانی ماده پرتاب وزنه گروه دختران آسیب دیده شنوایی رؤیا الماسی از مدرسه توکل ناحیه یک سنندج و در گروه دختران نیاز ویژه ذهنی هدی مصطفوی از هنرستان ستاره مریوان موفق به کسب مقام اول شدند.

در رشته دوومیدانی مواد ۱۰۰ و۲۰۰ مترگروه پسران نیاز ویژه ذهنی ماردین میراحمدی از هنرستان شهید رجایی سقزودر مواد ۴۰۰ و ۸۰۰ متر، آرتین ناصری از هنرستان نوآوران ناحیه دو سنندج مقام اول استان را کسب کردند.

در رشته دوومیدانی مواد ۲۰ و ۴۰ متر، گروه پسران سندروم داون محمد وهابی از هنرستان نوآوران ناحیه دو سنندج موفق به کسب مقاو اول شد.

در رشته دوومیدانی ماده پرتاب وزنه گروه پسران نیاز ویژه ذهنی اشکان پیری از هنرستان نوآوران ناحیه دو سنندج و شایان خدایار از هنرستان ادیب مریوان مشترکا موفق به کسب مقام اول شدند.

همچنین در رشته آمادگی جسمانی پسران گروه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی ماهان رحیمی، آروین حسینی، آمانج خضری و آرتا خنجری از مدرسه (پشتیبان) توکل ناحیه یک سنندج در رده‌های سنی مختلف موفق به کسب مقام اول شدند.