تقارن سیزده فروردین با ۲۱ ماه مبارک رمضان و حرمت گذاشتن به شعائر دینی در کنار سنتی ایرانی می‌تواند فضایی فرح‌بخش توأم با معنویت را در روزهای دیگر رقم بزند.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، امروز سیزدهم فروردین‌ماه است، روزی که در تقویم رسمی کشورمان با نام روز طبیعت نام‌گذاری شده است که برخی بر این باور هستند که برای راندن نحسی از خانه باید به دامان طبیعت رفت و نحسی را در آنجا بدر کنند؛  اما امسال مردم شهرستان مریوان به حرمت ماه مبارک رمضان و مصادف شدن با شهادت امام علی (ع) رفتن خود به طبیعت را به عید فطر موکول کردند و تصمیم گرفتند تا در روزهای آینده آشتی با طبیعت را انجام دهند.