امید کریمیان با کسب ۱۱ هزار و ۶۷ رای به عنوان نماینده مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، با پایان یافتن شمارش آرا در حوزه مریوان و سروآباد، امید کریمیان از مجموع ۵۰ هزار و ۷۱۹ رای صحیح، با کسب ۱۱ هزار و ۶۷ رأی راهی بهارستان شد.

استان کردستان با ۵ حوزه انتخابیه دارای ۶ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.