استاندار کردستان با حضور در شهرستان مریوان به طور سرزده در بازار این شهرستان حضور یافت و بی‌واسطه از نزدیک در جریان خواسته‌ها و دغدغه بازاریان و کسبه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، عصر امروز استاندار کردستان در ادامه سفر خود به مریوان بطور سرزده در بازار این شهرستان حضور یافت و با کسبه و بازاریان بی‌واسطه و مستقیم گفتگو کرد‌ و از نزدیک در جریان درخواست‌ها و دغدغه بازاریان قرار گرفت.

 

بازاریان مریوانی و مردمی که در بازار حضور داشتند از نزدیک مشکلات و خواسته‌های عمومی و صنفی خود را با استاندار کردستان در میان نهادند.