مشکلات وضعیت آسفالت محلات میدان بار و موسک دو با حضور رئیس شورای شهر و معیت مدیران شهرداری بررسی و پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، در پی انتشار تصاویری از وضعیت آسفالت خیابان محلات میدان بار و موسک دو در فضای مجازی شهرستان غروب امروز گلچین خوش سپهر رئیس شورای شهر با همراهی معاون عمران و کارشناس معاونت عمران در این محلات حضور یافتند.

🔹️ خوش سپهر ضمن بازدید و گفتگو با چند نفر از ساکنان این محلات در راستای پیگیری و رفع مشکلات مذکور دستورات لازم را صادر نمود.