مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: نخستین تور ملی آموزشی ترویجی ویژه روز جهانی خاک در استان کردستان برگزار می‌شود.

فراز توانایی در گفتگو با خبرنگار زریوار خبر به نقل از خبرگزاری فارس، ضمن اعلام نخستین تور ملی آموزشی ترویجی ویژه روز جهانی خاک در استان کردستان، اظهار کرد؛ این تور ملی  با حضور کشاورزان، کارشناسان و مروجین کشاورزی در آزمایشگاه آب و خاک سنندج برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این تور ملی گفت: افزایش دانش  و مهارت تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی در مدیریت بهینه تغذیه گیاهی، ترویج آزمایش‌های آب و خاک به عنوان رکن اصلی تغذیه علمی در بخش کشاورزی، آشناسازی تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی با نحوه عملکرد آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه و توسعه ارتباطات میان آنها و از همه مهم‌تر حفاظت از منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری در استفاده از نهاده‌های کشاورزی از اهداف این تور ملی ترویجی بود.

توانایی اضافه کرد: شعار اصلی تور ملی آموزشی ترویجی روز جهانی خاک پویش ملی ایرانیان برای امنیت و اقتدار غذایی با هدف الگوی کشت ملی است.