رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان گفت: میزان پایین بودن شاخص کلر آب شرب باعث مسمومیت 6 نفر از اهالی روستای سردوش شده و در حال حاضر وضعیت عمومی آنها خوب است.

مدریک محمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در گفتگو با خبرنگار زریوار خبر اظهار داشت:  ساعت ۸ صبح روز گذشته از بخشداری خاوومیرآباد در خصوص آلودگی آب روستای سردوش به ما گزارش داده شد و همچنین ۲ نفر از اهالی این روستا با علائم شکم درد، اسهال و سردرد به مرکز بهداشت مراجعه نموده و بستری شدند و بلافاصله چند نفر از پرسنل بهداشت محیط و مرکز بهداشت جهت بیماریابی به منطقه اعزام شدند و از آب روستا نمونه‌گیری کردند تا بیماریابی شود.

وی در خصوص انجام کیت کلرسنجی آب شرب روستای سردوش بیان کرد: مشخص شد که میزان درصد کلر آب پایین‌تر از حد استاندارد می‌باشد و خوشبختانه بیماریابی شد.

وی گفت: با توجه به شیوع وبا، حصبه و همچنین سایر بیماری‌ها در فصل پاییز جهت جلوگیری از شیوع ناخواسته این بیماری‌ها دو نفر از پزشکان روستای نی به روستای سردوش اعزام شدند و از طریق دهیار و مسجد روستا اطلاع‌رسانی شد افرادی که دارای علایم شکم درد، اسهال و سردرد هستند به خانه بهداشت روستا مراجعه نمایند.

محمدی یادآور شد: حدود ۸۰ نفر از اهالی روستا شرح حال آنها انجام و ویزیت شدند که خوشبختانه هیچ‌گونه آثاری از مسمومیت و مریضی وجود نداشت.

وی گفت: فقط ۴ نفر از اهالی روستا که دارای علایم غیرطبیعی داشتند به بیمارستان فجر اعزام شدند و در بخش ایزوله بستری و تحت کنترل پزشک عفونی می‌باشند و نمونه‌های عفونی از آنها گرفته شده است و در حال حاضر در وضعیت خوب است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در پایان خاطر نشان کرد: آب روستای سردوش توسط اداره آب در دو سه نوبت کلرزنی شده است و با نظارت اداره آب و بهداشت محیط،  آب شرب این روستا تحت کنترل و چک می‌شود تا خطری سلامتی عموم منطقه را تهدید ننماید.