مسئول واحد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان مریوان از کشف و معدوم سازی بیش از دو و نیم تُن موادغذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

بهروز کریمی مسئول واحد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان مریوان در گفتگو با خبرنگار زریوار خبر، گفت: روز یکشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای بازدید و بازرسی از اماکن تهیه و توزیع موادغذایی سطح شهرستان توسط کارشناسان بهداشت محیط این مرکز، بیش از دو و نیم تُن موادغذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز جمع‌آوری و با حضور کارشناسان سلامت محیط و کار مرکز بهداشت در محل سایت زباله پسماند شهرداری مریوان معدوم گردید.

 

وی با بیان اینکه بازرسین بهداشت محیط در طول شبانه‌روز در دو شیفت کاری در قالب طرح تشدید نظارتهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی بازدید می‌کنند، از همشهریان خواست ضمن تهیه و خرید اقلام موادغذایی از مراکز مجاز، هنگام خرید به تاریخ تولید و مصرف و پروانۀ بهداشتی دقت نموده و در صورت مشاهدۀ هر گونه موارد غیربهداشتی مراتب را به سامانۀ ۱۹۰ اعلام نمایند.