رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان خطاب به دانشجویان گفت: وجود دانشجو در دانشگاه باعث سربلندی این انقلاب بوده و می‌بایست با اتحاد و همدلی، اهداف دانشگاه را پیگیری نمایند.

مریم مهدی عراقی رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان در گفتگو با خبرنگار زریوار خبر، ضمن تبریک روز دانشجو اظهار داشت: باید دانشجویان و مسئولین دانشگاهی دست در دست هم، دانشگاه را به سرمنزل مقصود برسانند.

مهدی عراقی با اشاره به این مطلب که دانشگاه بدون دانشجو هیچ جایگاهی نخواهد داشت، خطاب به دانشجویان خاطرنشان کرد: وجود دانشجو در دانشگاه باعث سربلندی این انقلاب بوده و می‌بایست با اتحاد و همدلی، اهداف دانشگاه را پیگیری نمایند.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان بیان داشت: داشتن بینش و درک سیاسی به دانشجویان کمک خواهد کرد که درعین سیاسی بودن از گرفتار شدن در بازی قدرت و فاصله گرفتن از آرمانگرایی و انقلاب گرایی که در ذات دانشجوی سیاسی است، مصون بماند.

وی با اشاره به اینکه یک دانشجو باید قدرت تشخیص دوست از دشمن را داشته و هوشیار به ظواهر فریبنده و شعارهای انحرافی جریان‌های خارجی باشد افزود: دانشجویان می‌توانند درست‌ترین تحلیل را نسبت به مسائل جامعه داشته باشند و راه حل‌های تاثیرگذاری را برای بهبود شرایط به مسئولان به عنوان سیاست گذاران اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند.

مهدی عراقی بیان داشت: قطعا امروزه دانشگاه‌ها در پیشرفت کشور نقش مهمی دارند و در واقع بسیاری از الگوهای مثبتی که امروز در جامعه مطرح می‌شوند توسط مجموعه دانشگاهی، مرکز نخبگانی که شامل دانشجویان و اساتید است ارائه می‌شود و به این دلیل نباید نقش مثبت دانشگاه‌ها نادیده گرفته شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان تصریح کرد: یک دانشجو باید آگاه باشد و فریب جوسازی‌های دشمنان را در زمینه های مختلف نخورد.

وی اظهار داشت: دانشجویان نخبه می‌توانند به عنوان نیروی علمی و ارزشی، اهداف انقلاب اسلامی را به خوبی تبیین و در همان راستا حرکت کرده و این اهداف را در پیشبرد برنامه های خود اجرایی نمایند.

مهدی‌عراقی در ادامه با بیان اینکه دانشجویان باید با شناخت اهداف شوم دشمنان و تاکتیک‌های آنان در فضای مجازی علاوه ‌بر پیش‌بینی بازی‌های آینده دشمنان نقش روشنگری به عنوان افسر جنگ نرم را در جامعه ایفا کنند افزود:  دشمنان همیشه درصدد این هستند تا از فضای مجازی به منظور بهره بردن برای مقاصد شوم خود استفاده کنند.