مصادف با روز جهانی افراد دارای معلولیت، مراسم جنگ شادی با حضور فرماندار و سایر مسئولین ادارات شهرستان مریوان در مرکز توانبخشی بیماران روانی مزمن فریا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، اسماعیل احمدی فرماندار شهرستان مریوان ضمن حضور در جمع گرم و صمیمی توانخواهان و تبریک این روز بیان کرد: هر که به درگاه خدا مقرب تر است، جام بلا بیشترش می‌دهند. معلولیت نگاه ویژه خداوند به انسانهایی است که بیشتر از بقیه دوست‌شان دارد.

در ادامه پروین اخدر رئیس اداره بهزیستی شهرستان مریوان ضمن خیر مقدم حضور فرماندار و مسئولین ادارات مختصراً توضیحاتی در خصوص مراکز تحت نظارت حوزه توانبخشی ارائه نموده و اضافه کرد مواردی از جمله پرستاری، کاردرمانی، مشاوره فردی و خانوادگی، مددکاری، حرفه آموزی و… جزء خدمات قابل ارائه در مرکز روزانه توانبخشی بیماران روانی مزمن فریا می‌باشد.
در ادامه مراسم جنگ شادی مسابقات فوتبال دستی و پینگ پنگ برگزار شد که از نفرات برتر با اهداء جوایز تقدیر شد.