استاندار کردستان گفت: نهالستانهای فعال در این استان ظرفیت و قابلیت لازم برای تولید و تامین سه میلیون اصله نهال را دارند تا در پایان سال چهارم طرح مردمی کاشت درخت، شاهد تحقق این برنامه باشیم.

اسماعیل زارعی‌کوشا در گفت و گو با خبرنگار زریوار خبر به نقل از ایرنا اظهار کرد: برای اجرایی شدن کاشت ۱۲ میلیون اصله درخت در استان، با توجه به مجموعه هایی که در تولید نهال داریم، ظرفیت سازی مورد نیاز و کارهای خوبی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اهتمامی که مردم استان به کاشت نهال دارند، اضافه کرد: در زمینه نگهداری منابع طبیعی و زیست محیطی هم باید، مردم حساسیت لازم را داشته باشند.

استاندار کردستان با بیان اینکه مردم استان نسبت به فعالیت در اقدامات زیست محیطی مشهور هستند، تاکید کرد: همه باید وظیفه خود را در قبال محیط زیست انجام دهیم چرا که امانت آیندگان در نزد ماست.

زارعی‌کوشا از فرهنگسازی به عنوان مهمترین بستر و راهکار برای نگهداشت نهال‌های غرس شده نام برد و گفت: وقتی دولت زمینه های تولید و تامین کاشت درخت را فراهم می کند، باید موضوع مهمتری را مدنظر قرار داد که آن هم ترویج و نهادینه کردن فرهنگ حفظ و حراست از درختان و منابع طبیعی بوده که لازمه آن ورود آحاد مردم است.

وی ادامه داد: آنچه که در کردستان شاهدیم، حساسیت ویژه مردم نسبت به این موضوع است که هرچه مراقبتها و حساسیتهای مردمی بیشتر شود، اینها از هر کار و برنامه ای موثرتر خواهد بود.