جشن تکلیف، مدارس، کردستان، مریوان
آموزش عملی نماز در مدارس مریوان در حال اجرا است 12 نوامبر 2023

آموزش عملی نماز در مدارس مریوان در حال اجرا است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مریوان گفت: آموزش عملی نماز در مدارس این شهرستان در حال اجرا است و در مدارس ابتدایی مریوان استمرار دارد.