جراحتِ قلبِ دنیا 02 دسامبر 2023

یادداشت؛
جراحتِ قلبِ دنیا

با توام، با تو رژیمِ سفاک، خونخوار و غاصبِ اسرائیل، جنایت‌هایت را بشمارم؟ از کدام جنایتت بگویم؟ از استفاده‌کردن از بمب‌های ممنوعه فسفری...

علم در خدمت صلح و توسعه 10 نوامبر 2023

یادداشت؛
علم در خدمت صلح و توسعه

سایه سکوت 06 نوامبر 2023

یادداشت؛
سایه سکوت

اسرائیل، خاکروبه‌ی استعمار  31 اکتبر 2023

یادداشت؛
اسرائیل، خاکروبه‌ی استعمار 

یادداشت
چیزی یافت نشد !