در دومین شب از شب‌های قدر، روزه‌داران کردستانی با حضور در مساجد شهرستان‌های استان، قرآن به سر گرفتند و در شب تعیین سرنوشت به راز و نیاز با معبود خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، در دومین شب از شب‌های قدر، روزه‌داران کردستانی با حضور در مساجد شهرستان‌های استان، قرآن به سر گرفتند و در شب تعیین سرنوشت به راز و نیاز با معبود خود پرداختند.