سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS
روابط عمومی ها ارسال خبر

آخرین نظرات

آخرین اخبار

ADS

ADS

ADS

ADS

ADS

ADS

ADS

ADS

فیلم کمتر دیده شده شورای شهر مریوان

فیلم کمتر دیده شده شورای شهر مریوان

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر مریوان دو عضو خانم شورای شهر به شدت نسبت به روند برگزاری انتخاب هیئت رئیسه اعتراض کردند که فیلم یکی از آنها کمتر دیده شده است.