سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS
سه شنبه 14 آذر 1396 / 19:42|کد خبر : 5439|گروه : فرهنگی

مراسم روز دانشجو در دانشگاه ها به آن صورتی که انتظار می رود برگزار نمی شود

فرمانده سپاه مریوان در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاههای این شهرستان، گفت: متاسفانه اکنون مراسم روز دانشجو در دانشگاه ها به آن صورتی که انتظار می رود برگزار نمی شود.

فرمانده سپاه مریوان در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاههای این شهرستان، گفت: متاسفانه اکنون مراسم روز دانشجو در دانشگاه ها به آن صورتی که انتظار می رود برگزار نمی شود.

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، دیدار ریاست دانشگاه پیام نور و اساتید دانشگاهها و دانشجویان مریوان با فرمانده سپاه امروز صبح در سالن جلسات فرماندهی سپاه شهرستان مریوان برگزار شد. در این دیدار فرمانده سپاه شهرستان مریوان ضمن عرض خیر مقدم  و نبریک به مناسبت ماه ربیع و هقته وحدت روز دانشجو را به تمام دانشجویان شهرستان مریوان تبریک گفت. سرهنگ شکیبا سلیمی، گفت: ارزش علمی کشور و دانشگاه برای ما بسیار مهم است و باید همه مسئولین در جهت ارتقای سطح علمی کشور به دانشگاه و دانشجویان کمک کند.

وی با اشاره به وقایع سال  1332 دانشجویان به دنبال کودتای 28 مرداد و حضور ریچارد نیکسون در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران اعتراض کردند اما رژیم وابسته به آمریکا دانشجویان را به  رگبار بست و به این دلیل مقاومت دانشجویان در مقابل استکبار جهانی 16 آذر به نام روز دانشجو نام گذاری شده که متاسفانه اکنون مراسم  روز دانشجو در دانشگاه ها به آن صورتی که انتظار می رود برگزار نمی شود.

وی افزود: روز 16 آذر یک روز ارزشی برای استقلال کشور است  و باید در این روز یاد و خاطر شهدا را گرامی بداریم اما دشمن بصورت جدی به دنبال استحاله این دستاورد می باشد. دشمن به دنبال تفرقه افکنی و جریان سازی ، قومیت گرایی و ... می باشند.

فرمانده سپاه مریوان در ادامه جلسه با دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص مسائل جامعه به بحث و تبادل نظر کردند. 

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، دیدار ریاست دانشگاه پیام نور و اساتید دانشگاهها و دانشجویان مریوان با فرمانده سپاه امروز صبح در سالن جلسات فرماندهی سپاه شهرستان مریوان برگزار شد. در این دیدار فرمانده سپاه شهرستان مریوان ضمن عرض خیر مقدم و نبریک به مناسبت ماه ربیع و هقته وحدت روز دانشجو را به تمام دانشجویان شهرستان مریوان تبریک گفت. سرهنگ شکیبا سلیمی، گفت: ارزش علمی کشور و دانشگاه برای ما بسیار مهم است و باید همه مسئولین در جهت ارتقای سطح علمی کشور به دانشگاه و دانشجویان کمک کند. وی با اشاره به وقایع سال 1332 دانشجویان به دنبال کودتای 28 مرداد و حضور ریچارد نیکسون در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران اعتراض کردند اما رژیم وابسته به آمریکا دانشجویان را به رگبار بست و به این دلیل مقاومت دانشجویان در مقابل استکبار جهانی 16 آذر به نام روز دانشجو نام گذاری شده که متاسفانه اکنون مراسم روز دانشجو در دانشگاه ها به آن صورتی که انتظار می رود برگزار نمی شود. وی افزود: روز 16 آذر یک روز ارزشی برای استقلال کشور است و باید در این روز یاد و خاطر شهدا را گرامی بداریم اما دشمن بصورت جدی به دنبال استحاله این دستاورد می باشد. دشمن به دنبال تفرقه افکنی و جریان سازی ، قومیت گرایی و ... می باشند. فرمانده سپاه مریوان در ادامه جلسه با دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص مسائل جامعه به بحث و تبادل نظر کردند.  انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، دیدار ریاست دانشگاه پیام نور و اساتید دانشگاهها و دانشجویان مریوان با فرمانده سپاه امروز صبح در سالن جلسات فرماندهی سپاه شهرستان مریوان برگزار شد. در این دیدار فرمانده سپاه شهرستان مریوان ضمن عرض خیر مقدم و نبریک به مناسبت ماه ربیع و هقته وحدت روز دانشجو را به تمام دانشجویان شهرستان مریوان تبریک گفت. سرهنگ شکیبا سلیمی، گفت: ارزش علمی کشور و دانشگاه برای ما بسیار مهم است و باید همه مسئولین در جهت ارتقای سطح علمی کشور به دانشگاه و دانشجویان کمک کند. وی با اشاره به وقایع سال 1332 دانشجویان به دنبال کودتای 28 مرداد و حضور ریچارد نیکسون در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران اعتراض کردند اما رژیم وابسته به آمریکا دانشجویان را به رگبار بست و به این دلیل مقاومت دانشجویان در مقابل استکبار جهانی 16 آذر به نام روز دانشجو نام گذاری شده که متاسفانه اکنون مراسم روز دانشجو در دانشگاه ها به آن صورتی که انتظار می رود برگزار نمی شود. وی افزود: روز 16 آذر یک روز ارزشی برای استقلال کشور است و باید در این روز یاد و خاطر شهدا را گرامی بداریم اما دشمن بصورت جدی به دنبال استحاله این دستاورد می باشد. دشمن به دنبال تفرقه افکنی و جریان سازی ، قومیت گرایی و ... می باشند. فرمانده سپاه مریوان در ادامه جلسه با دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص مسائل جامعه به بحث و تبادل نظر کردند.  انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، دیدار ریاست دانشگاه پیام نور و اساتید دانشگاهها و دانشجویان مریوان با فرمانده سپاه امروز صبح در سالن جلسات فرماندهی سپاه شهرستان مریوان برگزار شد. در این دیدار فرمانده سپاه شهرستان مریوان ضمن عرض خیر مقدم و نبریک به مناسبت ماه ربیع و هقته وحدت روز دانشجو را به تمام دانشجویان شهرستان مریوان تبریک گفت. سرهنگ شکیبا سلیمی، گفت: ارزش علمی کشور و دانشگاه برای ما بسیار مهم است و باید همه مسئولین در جهت ارتقای سطح علمی کشور به دانشگاه و دانشجویان کمک کند. وی با اشاره به وقایع سال 1332 دانشجویان به دنبال کودتای 28 مرداد و حضور ریچارد نیکسون در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران اعتراض کردند اما رژیم وابسته به آمریکا دانشجویان را به رگبار بست و به این دلیل مقاومت دانشجویان در مقابل استکبار جهانی 16 آذر به نام روز دانشجو نام گذاری شده که متاسفانه اکنون مراسم روز دانشجو در دانشگاه ها به آن صورتی که انتظار می رود برگزار نمی شود. وی افزود: روز 16 آذر یک روز ارزشی برای استقلال کشور است و باید در این روز یاد و خاطر شهدا را گرامی بداریم اما دشمن بصورت جدی به دنبال استحاله این دستاورد می باشد. دشمن به دنبال تفرقه افکنی و جریان سازی ، قومیت گرایی و ... می باشند. فرمانده سپاه مریوان در ادامه جلسه با دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص مسائل جامعه به بحث و تبادل نظر کردند.  انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار زریوار خبر، دیدار ریاست دانشگاه پیام نور و اساتید دانشگاهها و دانشجویان مریوان با فرمانده سپاه امروز صبح در سالن جلسات فرماندهی سپاه شهرستان مریوان برگزار شد. در این دیدار فرمانده سپاه شهرستان مریوان ضمن عرض خیر مقدم و نبریک به مناسبت ماه ربیع و هقته وحدت روز دانشجو را به تمام دانشجویان شهرستان مریوان تبریک گفت. سرهنگ شکیبا سلیمی، گفت: ارزش علمی کشور و دانشگاه برای ما بسیار مهم است و باید همه مسئولین در جهت ارتقای سطح علمی کشور به دانشگاه و دانشجویان کمک کند. وی با اشاره به وقایع سال 1332 دانشجویان به دنبال کودتای 28 مرداد و حضور ریچارد نیکسون در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران اعتراض کردند اما رژیم وابسته به آمریکا دانشجویان را به رگبار بست و به این دلیل مقاومت دانشجویان در مقابل استکبار جهانی 16 آذر به نام روز دانشجو نام گذاری شده که متاسفانه اکنون مراسم روز دانشجو در دانشگاه ها به آن صورتی که انتظار می رود برگزار نمی شود. وی افزود: روز 16 آذر یک روز ارزشی برای استقلال کشور است و باید در این روز یاد و خاطر شهدا را گرامی بداریم اما دشمن بصورت جدی به دنبال استحاله این دستاورد می باشد. دشمن به دنبال تفرقه افکنی و جریان سازی ، قومیت گرایی و ... می باشند. فرمانده سپاه مریوان در ادامه جلسه با دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص مسائل جامعه به بحث و تبادل نظر کردند.  انتهای پیام/


انتهای پیام/

ZariwarKhabar Telegram Channel

نظرات بینندگان :

خالدییکشنبه 19 آذر 1396 | 15:00

2
0

درود وخسته نباشید به آقای محمودپور عزیز

پاسـخ

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت زریوارخبر در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
* به دلیل تراکم نظرات ممکن است نظر شما با تاخیر تایید شود.

نام *
 

کد امنیتی