سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS
چهارشنبه 22 مهر 1394 / 13:09|کد خبر : 1918|گروه : فرهنگی

نامه ای از خاک غریبی به غریبی

بلندشو از آن خاک مقدس و برای من همچون همیشه قطعه شعری به زبان شیرین خودمان بخوان قطعه شعری از جنس غریبانه

بلندشو از آن خاک مقدس و برای من همچون همیشه قطعه شعری به زبان شیرین خودمان بخوان قطعه شعری از جنس غریبانه

به گزارش خبرنگار زریوار خبر،  یکی از دوستان نزدیک هیاس غریبی شاعر نامدار هورامان که چند روز پیش بر اثر سانحه رانندگی درگذشت در نامه ای به مرحوم هیاس غریبی اینگونه می نویسد:

 

به نام خدا

دیشب حدود ساعت 8 شب بود که تصمیم گرفتم سری به صفحه فیسبوکم بزنم به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت نتوانستم وارد صفحه م شوم اعصابم از دست اینترنت خورد شده بود صبر کردم بیرون رفتم و در محوطه دانشگاه قدم زدم ناگهان به فکر دوران کارشناسیم در دانشگاه کردستان افتادم و با خودم میگفتم یادش بخیر اونجا با دوستام چه خاطرات خوبی داشتم حدود نیم ساعت بعد دوباره به اتاق برگشتم و اینبار با به خرج دادن کمی صبر و حوصله وارد فیسبوک شدم اولین پستی که با آن برخورد کردم باعث شد تمام بدنم خشک شود ابتدا خیال میکردم که خواب میبینم دوسه بار چشامو باز و بسته کردم و بعد دوتا سیلی به خودم زدم که از خواب بلند شوم اما در کمال ناباوری چیزی که دیدم خواب نبود وحقیقت داشت، بالای عکس دوستم ماموستا هیاس غریبی جمله " انا لله و انا الیه راجعون" نوشته شده بود فوری گوشیمو برداشتم و به خونه زنگ زدم که شاید حقیقت نداشته باشه اما متاسفانه نه تنها خبر راست بود بلکه بهم گفتن همراه او مادر گرامیشان هم به دیار باقی رفته اند.


کمی گریه کردم و تک تک خاطراتم با او رو مرور کردم ، خاطره ای که بیشتر منو ناراحت میکرد مربوط به سه سال پیش بود که در محوطه دانشکده ادبیات دانشگاه کردستان باهم نشسته بودیم و او نامه ای را برایم خواند که اشک منو در آورد، عنوان نامه " نامه ای از بوستان به گلستان " بود او این نامه را برای محمد سعید امینی و دوست عزیزم صباح خسروی نوشته بود که در تصادف دلخراش پنجم مهرماه 89 جان خود را از دست دادند همان لحظه تصمیم گرفتم نامه ای برای او بنویسم:


نامه ای از خاک غریبی به غریبی
غریبم در شهر دور افتاده، کمی صبر کن پاهایم توان آمدن ندارند، اشکهایم جاری اند انگار میخواهند دریایی از محبت و زندگی را بسازند زندگی که تو دیگر در آن نیستی


بلندشو از آن خاک مقدس و برای من همچون همیشه قطعه شعری به زبان شیرین خودمان بخوان قطعه شعری از جنس غریبانه


باور میکنی که دلم برای خواندن قطعه شعری از زبان خودت تنگ شده؟ یادت هست نامه ی از بوستان به گلستان را برایم خواندی؟ باورم نمی شود که امروز منم نامه ای از همان جنس برایت می نویسم، باور کن باورم نمی شود که وقتی برگشتم تو دیگر نباشی نمی دانم شاید الان همین جایی و من بودنت را حس نمی کنم تا به امروز شنیدن اشعارت برایم آرامبخش بود اما شاید از امروز به بعد شنیدنشان سخت باشد.


نمی دانم چرا همیشه با آمدن ماه مهر دلتنگ و ناراحت میشوم شاید دلیل آن ریزش برگهای زرد پاییزی از درختان یا شایدم پر کشیدن یاران دیرین درهمین ماه باشد اما این را بدان در پاییزی ترین پاییز عمرمان تو پرکشیدی همچون پرنده ای که برای یافتن آشیانه ی همیشگی اش به پرواز در می آید.


نمی دانم چرا از شامگاه موعود همه از تو سخن می گویند شاید برای این است که من باورم شود تو دیگر نیستی، تو دیگر نیستی اما به من آموختی زندگی کوتاه است، آموختی به کسانی که در این نزدیکی اند تا زنده اند محبت کنم چرا که پس از مرگ گریه و زاری دیگر سودی ندارد و به من آموختی که بزرگ بودن چه معنی دارد.

 

باور میکنی که حتی رفتنت به من درس زندگی می آموزد؟ پس لحظه ای صبر کن و به من بگو کجا می روی و چرا اینقد غریبانه می روی چرا که این روزها همه سراغ تورا می گیرند و من در جواب آنها مانده ام و برایم سوال شده که چرا وقتی میدانستم کجایی کسی سراغ تورا نمی گرفت.

 

تو غریبانه رفتی و غریبه ای را در اینجا تنها گذاشتی اما شاید دیگر غریب بودن برای تو معنی ندارد شاید ...


سیوان مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آی تی دانشگاه صنعتی شیراز

 

انتهای پیام/

ZariwarKhabar Telegram Channel

برچسب ها

سانحه رانندگی هیاس غریبی شاعر

بازدید ها : 2901

نظرات بینندگان :

انا لله و انا الیه راجعونچهارشنبه 22 مهر 1394 | 14:00

0
0

انا لله و انا الیه راجعون

پاسـخ

هورامیچهارشنبه 22 مهر 1394 | 14:31

0
0

ده ست وشبو رفیقی غریب به راسی وشت نویسه ن

پاسـخ

www.yaserkarimi1357پنجشنبه 23 مهر 1394 | 10:17

0
0

انا لله وانا الیه راجعون کارخداوند است دیگر.....

پاسـخ

سوران هورامیپنجشنبه 23 مهر 1394 | 22:42

0
0

انا لله وانا الیه راجعون

پاسـخ

محمدفتحیجمعه 24 مهر 1394 | 11:26

0
0

به بؤنۀوکؤشیاث وۀهۀسارثتۀرجۀوۀضاتۀکۀم نۀ(مامؤساهۀیاس غۀریبی)
هه سارثـتۀر خۀسارثـتۀر
هه سارثـتۀر خۀسارثـتۀر فۀرهۀنگ دوسوو میلۀتۀتۀر
هۀیاسـث تۀر غۀریبۀث تۀر مـزگی و حوجرۀو زانکوثۀتۀر
پاییزۀتۀر خـزا نث تۀر زانایۀتۀر دضسؤزث تۀر
وۀشۀویسوو ئۀذایـۀتۀر قـۀضۀم دؤسوو مۀکتۀبث تۀر
پیـایۀ تۀر کۀضثـوۀتۀر هۀضـووبۀرزوو قۀضایۀتۀر
ئۀدیبـث تۀر راوینـث تۀر شوضۀو مـوو مـوو شـۀوۀ زنگث تۀر
سۀفـۀرکۀرذث ناکامـث تۀتر جـگۀرسؤتـۀث میـلۀ تۀ تۀر
قۀضۀم ئازاو فۀرهۀنگۀکثم ئاگاذاروو وۀضاتۀکیم
بۀداخث گرانۀوۀ ریکۀوتوو 21/7/1394هۀسارثـتۀر جۀئاسمانوو فۀرهۀنگووهـۀورامانی جیاش ئاسیمث و به لواثش خۀمـوو پۀژازیـوه ئۀوۀنۀبإیاش دا به فۀرهۀنگ دؤساو وۀضاتوو هـۀورامانی. هۀرپی بؤنۀوۀ پۀرسۀو سۀرۀوۀشی وثـما وز مث وۀروو چۀموو دضـوو خۀمباروو خۀضکوو به شۀرۀفوو وۀضاتوو کؤرذۀواری بۀتاثبۀت وۀضاتۀ کؤس کؤتۀکۀثما ، هـۀورامانی داخ دار.
هۀیاس غۀریبـی ئیسۀ مثمانا مثمانوو خانوو خؤذای یۀزدانا
هۀورامان کؤسش تۀمام گرانا هۀیاسش مۀرذۀن تۀمام خۀمبارا
مۀنزل مؤبارۀک مامؤساث فۀرهۀنگ بۀش بۀث پثشوازیت إسوولی سۀروّر
کومیتۀوفۀرهۀنگی ئۀدۀبی ژیواری

پاسـخ

ایرانیشنبه 25 مهر 1394 | 13:57

0
0

راست گفته اند خوبان در جوانی می میرند روحش شاد

پاسـخ

پیمانشنبه 25 مهر 1394 | 17:13

0
1

ایرانی های مرده پرست. واقعاً مرده پرست. البته این تعاریف نیز خیلی موقت و زودگذر است. من ایشان را نمی شناختم. خداوند بیامرزدشون.

پاسـخ

رسول حدیدیدوشنبه 27 مهر 1394 | 00:28

0
0

وصف حال یک نفر مرده پرستی است پیمان خان اروپایی؟؟!!
کجای مطلب بالا حس شادابی حضرتعالی را به هم زده تمام افراد وصف حالی را نموده اند که از رفتن یک نفر در حسرت هستد و از اینکه با چنین هنری از دست رفته ناراحت و بس
کمی اندیشه کن بعد قلم فرسایی

0
0
پیمان جمعه 1 آبان 1394 | 18:34

رسول خان هورامی؛ شما او امثال شما اگر صادق بودین وصف حال این عزیز را در زمان زنده بودن انجام میدادین. واقعا مرده پرست هستین.

پاسـخ

ستارهچهارشنبه 20 آبان 1394 | 09:58

0
0

واقعا زشته اقا پیمان
اقای مرادی ومرحوم هیاس غریبی که سنوسالی ندارن از کجا باید میفهمید که عمرش به دنیا باقی نیست
همه ازمرگه ایشون ناراحت شدن لطفا این حرفو نزنید

پاسـخ

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت زریوارخبر در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
* به دلیل تراکم نظرات ممکن است نظر شما با تاخیر تایید شود.

نام *
 

کد امنیتی