سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه پزشکی

اهدای عضو, پیوند عضو, زندگی, عضو بدن, کارت عضویت, عشق

اهدای عضو اهدای زندگی دوباره/ آیا تا به حال به فکر اهدای عضو افتادید

ماجرای اهدای عضو ماجرای عشق است، داستان قرب الهی است، سرگذشت خانواده‌های ایثارگری است که با گذشتن از اعضای کالبد عزیزانشان ناامیدی مطلق همنوعان نیازمند به عضو را به لحظاتی سرشار از امید و اعتقاد تبدیل می‌کنند.

آخرین نظرات