سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه ورزشی

معلولیت, صلاح سعید پور, ورزشکار معلول مریوانی, معلول, نابینا

معلولیت، محدودیت نیست/ زندگی زیبای یک جوان معلول بدون دست و چشم+عکس

مشغول پهن کردن زیرانداز بودم، قبلش دستی به زمین کشیدم که سنگریزه ها را کنار بزنم اما هنوز نصفی از زیرانداز را نگذاشته بودم که دنیا بر سرم ویران شد و چشم هایم سیاهی رفت، نمی دانم چی شد ولی همین را می دانم که صدایی وحشتناک به گوشم خورد، و دنیا یکباره تاریک شد.