سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه ورزشی

ورزشکار, قهرمان مریوانی, دست فروشی, ورزش رزمی, بیکاری

دست فروشی که قهرمان کاراته است/ گزارشی از زندگی ورزشکار مریوانی که این روزهایش با دستفروشی می گذرد

مربی و یکی از قهرمان های رشته رزمی کاراته مریوان امروزه برای امرار معاش خود دست فروششی می کند و از مسئولین برای پیگیری نکردن مطالبات ورزشکاران مریوانی دلخور است.

آخرین اخبار