سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه فرهنگی

هورامان, اورامان, ثبت جهانی, گردشگری, آبادانی, قطب گردشگری, هورامان تخت

هورامان با ثبت جهانی به قطب و برند جهانی تبدیل می شود

برنامه صنعت گردشگری هورامان با ثبت جهانی بر اساس معیارهای یونسکو، دراین زمینه ها آن را به قطب و برند جهانی تبدیل خواهد کرد.