سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه فرهنگی

کولبر,کولبران,یادداشت, معیشت, کوله بری, مرز, دولت, بیمه

کولبری آینده ای مکدر است؛ نه آینده ای مقدّر

تامین معیشت از راه کولبری، با توجه به دو مفهوم «آزادیهای منفی و اضطرار مضاغف» دقیقا تداعی کننده مفهوم «قربانی» است. امید و دلخوشی که به تامین معیشت از این راه حاصل می آید مانند این است در یک تونل عظیم مانده‌‌ باشیم و کورسوی نوری از دور دیده شود، ما فکر کنیم قطاری است که می آید ما را سوار می کند و به مقصد می برد؛ اما غافل از این که این قطار ممکن است ما را له کند.

پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر