سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه سیاسی

زنان,بیکاری,جوانان بیکار,گروه جمعیتی

زنان کردستان رتبه دوم زنان بیکار در کشور را دارند

مطالعه شاخص NEET(جوانان غیر شاغل که در حال تحصیل یا مهارت نیستند) در استان‌های کشور نشان می دهد که شکاف (مطلق) در میزان NEET به حدود ۲۶ درصد، رسیده است. به عبارت بهتر میزان NEET در استان سیستان و بلوچستان حدود ۲ برابر استان سمنان است.

آخرین اخبار