سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه سیاسی

اخلالق انتخاباتی, مجلس یازدهم, شورای نگهبان, 2 اسفند, انتخابات, مریوان و سروآباد

زمان بندی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای مجلس یازدهم

پایبندی و التزام عملی نامزدان انتخاباتی و عوامل اجرایی انتخابات به قواعد و اصول یک رقابت سالم و اخلاقمدارانه، توصیه اکید و صریح مقام معظم رهبری در تمام انتخابات در ادوار گذشته بوده است.