سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه سیاسی

اصلاح طلبان, فرصت طلبان, اعتدالیون, دولت تدبیر و امید, سکوت, hrjwhn

شرایط سخت و بحرانی معیشتی مردم و سکوت فرصت طلبان کردستان!

اوضاع و احوال اقتصادی و معیشتی عامه مردم به شدت بحرانی است و این شرایط بعد از افزایش قیمت بنزین و یا به قول دولتی ها اصلاح قیمت سوخت به مراتب سخت و سخت تر شده است.