سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه اقتصادی

منطقه آزاد تجاری صنعتی مریوانه بانه, دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

پیشنهاد مجدد تصویب منطقه آزاد مریوان و بانه به مجلس

مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ریاست جمهوری گفت: دولت یازدهم برای رونق اقتصادی در مرزهای کشور پیشنهاد ایجاد 8 منطقه آزاد اقتصادی را به مجلس ارائه داده است.

آخرین نظرات