سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه اقتصادی

مشروبات الکلی ,  مجوز فعالیت, تعاونی مرزنشینان کردستان

افزایش چهار برابری کشف مشروبات الکلی در مریوان/ مجوز فعالیت 22تعاونی مرزنشین کردستان لغو می شود

دومین جلسه کمسیون برنامه ریزی و هماهنگی ونظارت بر مبارز ه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مریوان با حضور رضا میرزایی مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمسیون برنامه ریزی ٫هماهنگی و نظا رت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز کردستان و با ریسات فرماندار مریوان برگزار شد.

آخرین نظرات

آخرین اخبار