سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه اجتماعی

محیط زیست,منابع طبیعی,آبخیزداری,مراتع,جنگل,آتش سوزی

اتمام پروژه کنترل و مبارزه بیولوژیکی با آفات پروانه جوانه خوار بلوط/ آغاز عملیات مکانیکی آبخیزداری در حوزه زریبار

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان اعلام کرد:عملیات بیولوژیکی کنترل و مبارزه با آفات پروانه جوانه خوار درخت بلوط با استفاده از وسایلی مجهز به سم پاش، مه پاش و محلول پاش با موفقیت به پایان رسید.