سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS

اخبار گروه اجتماعی

سایت زباله, سایت موقت شهرداری, عصرآباد, دپو, زباله, اشغال, شهرداری مریوان

هشدار انجمن تحقیقات جنگل‌ها و مراتع به دپوی زباله در سایت موقت شهرداری مریوان/ بزرگ‌ترین ایستگاه تحقیقات جنگل کردستان به زباله‌دانی تبدیل شده است

رئیس انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع استان کردستان گفت: گاران یک جنگل تحقیقاتی با تنوعی از گونه‌های درختی و درختچه‌ای در دل یکی از بهترین رویشگاه‌های زاگرس است که به گورستان انبوه زباله‌های شهری مبدل شده است.